top of page

Wykształcenie i doświadczenie

Członkostwo

Ortodoncją zacząłem się interesować w 2004 roku.

Pierwsze kroki w ortodoncji stawiałem jeszcze w czasie studiów jako wolontariusz w Poradni ortodoncji (2004).

Ukończyłem Wrocławską Akademię Medyczną na wydziale 

Lekarsko- Dentystycznym.

Po ukończedniu studiów podjąłem pracę w jednym z pierwszych
w Polsce centrów ortodontycznych oraz rozpocząłem specjalizację
z stomatologii dzieciecej (2009).

W 2011 roku rozpocząłem specializację z ortodoncji w Samodzielnej Pracowni Wad Rozwojowych przy Zakładzie Ortopedii Szczękowej
i Ortodoncji Uniwesytetu Medycznego we Wrocławiu.

W 2015 roku uzyskałem stopień doktora nauk medycznych.

W 2017 roku ukończyłem  Vienna Interdiscyplinary School of  Dentistry
W 2019 roku ukończyłem  kurs kliniczny "Orthognatodontic"

prof Sadao Sato na Universitätszahnklinik,

Medizinische Universität Wien.

 

Wybrane kursy i szkolenia

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Sekcja Ortodoncji

Polskie Towarzystwo Ortodontyczne

Europejskie Towarzystwo Ortodontyczne

 

 

 

Dorobek naukowy

2015 - Plos One, Nov 2015, M. Mikulewicz, K. Kachniarz,

K. Chojnacka. Exposure of Cleft Lip and Palate Patients to Toxic Elements Released during Orthodontic Treatment in the Study of Non-Invasive Matrices.

2015 - Obrona pracy doktorskiej z dziedziny nauk medycznych - ortodoncji

 

2014 - I Wyróżnienie na kongresie PTTO za doniesienie

" Korekta zaburzeń przednio tylnych i poprzecznych u dzieci z rozszczepem podniebienia z wykorzystaniem aparatów Pendex i T-rex.

 

2014 - Wygłoszenie referatu pt: Okluzja, ortodoncja, osteopatia – interdyscyplinarne spojrzenie na pacjenta podczas konferencji PTS- OKLUZJA W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM

 

2013 - Ortodoncja Praktyczna nr 1; s.49-54, 58 

K.Kachniarz,P. Puszkiel, L. Mnich.: Zastosowanie łuku utility do korekcji linii pośrodkowej. Opis przypadku

 

2013 - e-Dentico nr 2(42); s.86-95

P. Puszkiel, J. Warmuz, K. Kachniarz, M. Dominiak.:  The possibilities of treating a fully impacted and incorrectly positioned maxillary central incisor - case report

 

2012 -  16 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego 

P. Puszkiel, K. Kachniarz, L. Minch.: The application of utility wire for correction midline

 

2012 - Zgoda komisji bioetycznej na otwarcie przewodu doktorskiego

 

2011 - 15 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego

dr hab. M. Dominiak, lek. dent. P. Puszkiel, lek. dent. J. Warmuz, lek. dent. K. Kachniarz, lek. dent. J. Śliwa, lek. dent. J. Kardasz-Pawlik: Możliwości postępowania z całkowicie zatrzymanym zębem siecznym górnym - opis przypadku.

 

ortodonta wałbrzych
bottom of page