top of page
Aparaty stałe

Są to aparaty przytwierdzone do zębów za pomocą materiałów wiążących na okres leczenia.

Cienkołukowe

Aparat ortodontyczny stały cienkołukowy składa się z trzech podstawowych elementów:

  • zamków i rurek na zęby trzonowe (alternatywnie pierścieni)

  • łuków

  • ligatur, które mają za zadanie utrzymać łuk w zamkach

Zamki i pierścienie przymocowane są do zębów za pomocą specjalnych klejów i cementów. Dzięki nim możliwe jest przenoszenie aktywnych sił na zęby.

W szczelinie zamków umieszczony jest łuk (drut) mocowany do zamków za pomocą ligatur. Łuk  jest źródłem aktywnych sił przesuwających zęby. Ligatury mogą być wykonane z metalu lub różnokolorowych materiałów elastycznych.

W przypadku aparatów samoligaturujących (typu Damon) drut utrzymywany jest poprzez specjalne zatrzaski lub klapki i nie ma potrzeby stosowania ligatur utrzymujących.

Niekiedy podczas leczenia występuje konieczność terapii łączonej polegającej na zastosowaniu dodatkowych  aparatów stałych  wewnątrzustnych lub aparatów zewnątrzustnych umożliwiających wyleczenie poważniejszej wady.

Grubołukowe

Zadaniem aparatów grubołukowych jest poszerzenie

zwężonego łuku zębowego szczęki lub żuchwy.

ortodonta wałbrzych
bottom of page